ENERGIE

De opgave voor deze 21ste eeuw is energie. Dit thema heeft dan ook een prominente plaats bij onze stichting en onze partners. Naast de windenergie zijn er zonnenergie, maar ook nog diverse andere bronnen die thans op een rendabele manier daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen in de bebouwde omgeving. Met onze partner Vital Places hebben wij onder andere gewerkt aan het restaurant Vork & Mes, welke uiteindelijk op basis van ons plan is uitgeroepen tot het groenste idee van de Haarlemmermeer, waarbij de energy ball daadwerkelijk geplaatst is bij dit unieke restaurant. Het restaurant werkt met lokale en zelf geteelde groente. Dit is slechts één voorbeeld van de vele initiatieven. Onze totaalvisie- en -aanpak zal in het tweede kwartaal van 2016 gepresenteerd worden.

 
 

PARTNERS

partners

naar menu