SOCIAAL

Bouwland Urgenda is hét duurzaamheidsplatform voor de regio Haarlemmermeer - Schiphol. Het thema "sociaal" is leidend voor heel Bouwland, waarbij ontmoeten en verbinden de basis zijn. In elk project en daarbijbehorend thema is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de peilers van onze stichting. Dit is gedaan met zowel het bedrijfsleven als de diverse overheden, waarbij wij begin volgend jaar, mede vanwege het vooruitkijken, waarbij een term "vooruit naar vroeger" vaak genoemd is. Medio 2016 kijken we dan ook vooruit en zullen we laten zien wat wij de afgelopen periode gedaan hebben. De boerderij met de schaapskudde van boer Bos is de huidige standplaats.

 
 

PARTNERS

partners

naar menu